Tale til Apeirons julebord 2018

Tradisjonen tro arrangerer Apeiron, linjeforeningen for filosofi ved NTNU sitt etterføreksamensjulebord i februar. På de to forrige julebordene holdt jeg damenes tale (en av dem kan du lese her. Denne gangen blei jeg invitert til å snakke om kjærligheten til visdom. Som alltid egner taler seg best muntlig, men kanskje noen likevel kan sette pris på å lese den.

Jeg har blitt bedt om å si noen ord om filosofien – kjærligheten til visdom. Det passer jo bra, for nå er det bare halvannen uke til valentinsdagen, og filosofien er det eneste en holder på med på universitetet som dreier seg om kjærlighet. Vertfall offisielt. Hva som foregår på bortgjemte grupperom skal jeg ikke legge meg opp i.

I tillegg er det i dag bare fire dager til merkedagen til en av de mest dedikerte filosofene av alle. En som ofra nesten alt i sin søken etter visdommen han hadde kjærlighet til. Han – for de har jo som regel vært menn – lot seg nagle fast til et stykke tre, og hang der i flere dager og netter, for å tilegne seg så mye visdom som mulig. Han reiv til og med ut sitt eget øye for å kunne få mer visdom. Det kan være vært å tenke på at hver onsdag er merkedagen til Odin: den mest dedikerte filosofen av dem alle.

Odin nagla seg sjøl til Yggdrasil, kunnskapens tre. Og et tre er en vanlig, og veldig presis metafor for kunnskap og visdom. Et tre har en solid stamme, og ut fra den springer det greiner, og fra dem igjen er det kvist, som spriker utover med løv på. Og kanskje frukt. Dere veit kanskje hvordan et tre ser ut fra før?

Hvis du plukker opp et blad har du ikke hele treet, men bare en ørliten, ubetydelig avgreining. Selve treet er stammen. Det solide, sammenhengende stykket tre, som alt det andre springer ut fra. Bladene kan ikke eksistere uten kvisten, greina og tilslutt stammen. Kunnskap er å vite at tomat er en frukt. Men frukt sitter som kjent helt ytterst planten. Når du spiser frukt fra kunnskapens tre får du likevel ikke visdommen i selve treet. For visdom. Det er å ikke bruke tomat i fruktsalat.

Jeg veit ikke om dere noen gang har sett logoen til Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet? NTNU har en logo nemlig. Den står på hjemmesida og på noen sånne offisielle papirer. På Gløshaugen kan dere finne den overalt. Logoen består av en blå avrunda firkant, med et firkanta hvitt hull i, og en blå sirkel i midten. Dette ligger det en symbolikk bak. «Kombinasjonen av buede og rette linjer, kvadrat og sirkel er ment å gi assosiasjoner til både teknologi og humaniora». Det er ikke tull engang. Det der var et direkte sitat.

Jeg er ikke sikker på akkurat hvor gjennomtenkt utviklinga av logoen var, men en skal som kjent alltid tro det beste om folk. Derfor velger jeg å reise følgende spørsmål basert på NTNU-logoen. Hvordan ville den firkanta naturvitenskapen sett ut uten de runde kantene til kjærligheten til visdom?

Altså: på hvit bakgrunn, en avunda blå form med en hvit firkant og en blå sirkel. Jeg er kanskje ikke helt enig i fargevalget, og det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at jeg velger å avslutte metaforsystemet før jeg kommer så langt, men én ting blir tydelig. Hvis vi ta bort kjærligheten til visdom blir naturvitenskapen en hvit firkant mot en hvit bakgrunn. Naturvitenskapen finnes ikke uten oss!

Uten en stamme har ikke bladene og fruktene noe sted å vokse fram. Men Odin naglet seg fast til stammen. Han nøyde seg ikke med å plukke tomater til fruktsalaten. Det eneste som gjør naturvitenskapene interessante er at de kan si noe om treet de er plukka fra. De er interessante fordi de forsøker å si noe som er sant. Men hvis en bryr seg om sannheten må en bry seg om hele sannheten. Det er helt sikkert sant at kvadratet av hypotenusen i en rettvinkla trekant er lik summen av kvadratene til katetene. Det er helt sikker sant at energi kan uttrykkes som masse ganger lysfarta i andre. Det kan til og med hende at det er sant at ved å finne DNA i eldgamle isfjell kan vi klone mammuter og dinosaurer. Men hvis noen late som om de bryr seg det døyt om disse sannhetene, må de ta hele pakka. Sier matematikken noe sant om virkeligheten? Kan atomkraft ha etiske implikasjoner? Lærte vi ingenting av Jurassic Park-filmene?

Så neste gang dere lurer på hva all filosofien skal være godt for, så husk på dette: Uten filosofien er alt annet irrelevant, absurd og umoralsk. Det er kvistene på kunnskapens tre som gir frukt, men alle greiene vokser ut fra stammen. De som holder på med naturvitenskap kan kanskje produsere de mest direkte resultatene, men det er bare vi som kan bruke vår kjærlighet til visdom til å gripe helheten. Alle fagfelt blir filosofi hvis du graver dypt nok, så bare filosofer har grunnlaget for å tilnærme seg alle fagfelt.

Så gå andre fagfelt i møte med litt sjøltillit. Når dere får spørsmål om hva dere skal bruke filosofien til når dere er ferdig, svarer dere at «aller først skal jeg bruke den til å kritisere det formålsrasjonelle og arbeidslivsorienterte utdanningssystemet». Hvis de sier at de er mer opptatt av rasjonelle fag, så spør dere hvilken gud de tror på. «Det rasjonelle er nemlig å tro på den guden med den verste straffen for å ikke tro. Ulempene i livet ved å tro blir uendelig små sammenligna med uendelig pinsler.»

Jeg kan ikke fortelle dere hvilke frukter filosofien bærer. For filosofien er ikke en kvist. Men jeg kan fortelle dere at det dere lærer her vil ha enormt stor verdi. For dere kan bruke det til nesten hva dere vil.

Så vær kritisk. Still spørsmål ved sannhetene andre fagfelt vil presentere dere. Husk at sannhet har en verdi i seg sjøl. Og ta dere tid til kjærlighet på universitetet. Til visdom. Og av det er mellommenneskelige slaget.

Tusen takk for enda et flott etterføreksamensjulebord!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s