Alternativer til fraværsgrensa

Den siste tida har Torbjørn Røe Isaksens forslag om å innføre en fraværsgrense på 10% i videregående skole møtt motstand. Elevorganisasjonen og de streikende elevene har min fulle støtte i denne saken. Fraværsgrense er en dårlig ide av ganske mange grunner. Og siden jeg har fått høre at jeg er bedre til å kritisere enn til å komme med egne løsninger presenterer jeg mine tre alternativer til fraværsgrensa. Gjør gjerne alle tre samtidig
1. Stol på lærerne

Det er gode faglige begrunnelser for at elevene bør være tilstede i timene. Om ikke annet for å få vurdering av lærerne som trenger muntlig aktivitet for å måle for eksempel om elevene er muntlig aktive i timene. Men 10% er et tall som tidligere skoleflinke politikere har trukket ut av løse lufta, og det er ingen faglig begrunnelse for at grensa skal ligge akkurat der. Hva med å stole på at lærerne har dømmekraft og kompetanse til å si ifra til sine egne elever hvis vurderingsgrunnlaget står i fare? Og i siste instans si at det ikke er grunnlag for vurdering. En instutisjonalisert fraværsgrense viser bare enda tydeligere en mistillit til lærerne.
2. Gjør noe med problemet

Dette er det skikkelig usexy forslaget. Hvis fraværsgrensa er der for å forhindre skulk er det et dårlig virkemiddel. I stedet for å gjøre noe med de tingene som forårsaker skulking straffer den de som ikke har lyst til å være på skolen. For det er det egentlige problemet: Mange elever har ikke lyst til å være på skole. Det er problemet man må gjøre noe med. Og da trengs mer penger til skolehelsetjeneste, mindre unødvendig press og stress på elevene i form av tester for testenes skyld, måling for målingas skyld, fokus på prestasjoner, osv. Jeg veit at vi helst vil ha en quick fix, men det finnes dessverre ikke.
3. Ikke innfør fraværsgrense

Innføringen av fraværsgrensa ser ut til å følge den samme logikken som i den politiske sylogisme:

Vi må gjøre noe. Fraværsgrense er noe. Konklusjon: Vi må innføre fraværsgrense.

Dagens situasjon er ikke ideell, og den er ikke fri for problemer, men når forslaget har så mange konsekvenser som fraværsgrensa er det et bedre alternativ å gjøre ingenting.
Innimellom er mitt alternativ å kritisere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s