Hvorfor karakterer i skolen ikke fungerer – Del 4

Vi går nå inn i en valgkamp, og det er på sin plass å presentere enda en grunn til at karakterer ikke fungerer; de er praktiske for politikere. Politikerne og spinndoktorene deres er stadig vekk på jakt etter gode statistikker og fine tall for å underbygge sin politikk. Karakterskalaen passer som hånd i hanske inn i denne malen, og risikerer å bli offer for bruk og misbruk i politiske argumenter.

image

Prakteksempelet er Osloskolen, som innimellom trekkes fram som et eksempel på et sted de har gode resultater. Budskapet er selvfølgelig at de gjør noe riktig, og at modeller fra hovedstaden må implementeres andre steder. De glømmer eller ser gjennom fingrene med at Oslo har en større andel elever med høyt utdanna foreldre, og at gode karakterer ikke forteller noe annet enn at karakterer går i arv.

Skolens mandat er å gjøre elevene til gode samfunnsborgere, ikke være et verktøy for noens fortsatte politiske karriere, og karaktersystemet fremmer mest det sistenevnte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s