Hvorfor karakterer i skolen ikke fungerer – Del 1 av mange

Det er mange grunner til at karakterer ikke virker. Én ting er at man får en vurdering for å illustrere for et framtidig studiested hva du kan, men det er umulig å unngå at karakterene blir sjølve fokuset i undervisninga. Det er veldig skadelig, siden karakterer ikke bare er virkningsløse som hjelpemiddel, de er faktisk også skadelige.

IMG_20140514_160442

Hele samfunnet er gjennomsyra av en effektiviserings- og økonomiseringstenkning, og skolen er hverken et unntak eller et spesielt mildt eksempel. Nå på slutten av mitt siste år på videregående merker jeg dette veldig godt. Særlig på de rundt meg, men også på meg sjøl. Karaktersystemet er basert på seks trinn. En konsekvens av dette er at det er et godt stykke mellom for eksempel en svak og en sterk firer, og du må altså legge ned en betydelig arbeidsinnsats før du kommer deg fra en svak firer og opp til en femmer. Etter seks år med karakterer har vi elever begynt å lære oss disse skillene, og resultatet blir at vi begynner å prioritere arbeidsmengden ulikt. Ut fra en effekt-tankegang er det lurere å arbeide for å gjøre 4+’en til en femmer enn å gjøre 3-‘en til en 3+. Og å gjøre den rene femmeren til en 6- kan du bare gi opp!

Denne arbeidsprioriteringa gjør at det ikke lenger spiller noen rolle hva du lærer, og gjør at poengutbyttet er viktigere enn kunnskapen. I tillegg oppfordrer det oss til å nedprioritere de fagene vi liker å holde på med, fordi det ofte er karakterene det er vanskeligst å endre på, og de som er minst utsatt for å gå ned.

Det er sant at det er effektivt med karakterer. Men ikke for oss elever. For oss betyr det en demotiverende og vinningsbasert læring, men for skolen og samfunnet er det en lettvint løsning. Å legge om fra karakterer vil selvfølgelig kreve tettere oppfølging og mer personlige vurderinger, men det spørs om det ikke likevel er verdt det på lang sikt. Hvis man likevel skal tenke økonomisk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s