Sandefjords drømmelærere

Dette innlegget skreiv jeg i forbindelse med lærersaken i Sandefjord i januar. Også Vgs-elever kan bry seg om barneskolen.

Jeg vil begynne med å gratulere lærerne Joakim Bjerkely Volden og Marius Andersen med å få beholde jobbene sine i første omgang, og Sandefjord kommune med å ha funnet to gode eksempler på drømmelærere som står opp for elevene sine. Det er bare synd at kommunen ikke skjønner at de må høre på drømmelærerne sine.

Joakim Bjerkely Volden og Marius Andersen blei trua med oppsigelse for å nekte å vurdere elevene med 40 kryss i halvåret. Foto: Paal Even Nygaard/Sandefjords Blad

Når det skal diskuteres organisering og effektivisering av offentlig sektor er det veldig populært å være motstandere av (unødvendig) byråkrati. Det man bør erstatte byråkratiet med er ikke like populært å snakke om. I Sandefjord har vi sett et godt eksempel på at det ikke er lett å kombinere den lettbeinte retorikken med sin egen politikk. Elevene i Sandefjord er offer for ledelsens desperasjon etter innsyn i skolenes resultater. For å få fram et prosentvis resultat å vise til lager de et forenkla karaktersystem, og tvinger skolene til å underordne seg skjemaveldet. Heldigvis er ikke barneskolen lagt opp sånn at det er mulig å leke karakterer der.

For å få en god skole må politikerne og byråkratene akseptere at det finnes noen som kan mer om det enn dem. Det er lærerne som sitter på oppskriften til en god skole, ikke tallknusere og karismatiske folkevalgte. Med den statusen og de vilkårene lærerne har i dag, blir man ikke lærer i grunnskolen uten at man virkelig bryr seg om barn og læring. Derfor må vi også kunne stole på at lærerne vil det beste for elevene sine, og at de har litt mer erfaring og kompetanse om skolen enn andre. Særlig må man høre på dem når de setter ned foten, og nekter å gjennomføre noe de mener strider mot sin yrkesetikk. Å innføre en målstyring som 60 prosent av kommunens grunnskolelærere er imot, og som i tillegg får brei motstand fra foreldrene kan derfor virke som ren idioti. Å i praksis true lærerne med oppsigelse hvis de ikke innordner seg virker heller ikke som noen god ide.

En lærer som bryr seg om elevene sine, og som til og med er villig til å risikere oppsigelse for å gå mot et forslag som krenker yrkesetikken må definitivt kunne betegnes som en drømmelærer. Jeg håper kommunen snart vil innse det samme, og ønsker Sandefjordlærerne lykke til med kampen videre.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s